Oferta

RODO

 • Kompleksowe dostosowanie do wymogów RODO;
 • Outsourcing IOD;
 • Audyt zgodności z przepisami;

AML

 • Procedury AML dla biur rachunkowych;

KRI

 • Audyty bezpieczeństwa informacji (KRI);
 • Procedury KRI;

SYGNALIŚCI

 • Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów;

SZKOLENIA

 • Ochrona danych osobowych;
 • Bezpieczeństwo informacji;
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

KONSULTACJE

 • Indywidualne konsultacje;

SK admin

Zaufaj nam, a zobaczysz jak dużo na tym zyskasz

O NAS

SKadmin to firma specjalizująca się w dostosowywaniu podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego do wymogów prawnych, organizacyjnych i informatycznych zawartych w przepisach prawa takich jak:
1, RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
2. KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)
3. Ustawa o sygnalistach
4. AML (Anti – Money Laundering).

Na rynku działamy nieprzerwanie od czerwca 2011 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 400 audytów i wdrożeń. Aktualnie w 27 podmiotach pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych. Prowadzimy także doradztwo indywidualne oraz organizujemy szkolenia.
Dzięki profesjonalnemu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, każda zgłaszająca się do nas firma w pełni została dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, stawiając przy tym na rozwój.

WIEDZA

Aby w pełni sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów nieustannie, już od 2011 r. podnosimy swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach szkoleń, konwentów oraz w wielu wydarzeniach branżowych. Rozwijamy się na wielu płaszczyznach, poszerzając swoją wiedzę oraz zakres naszej oferty, a to sprawia że od 10 lat cieszymy się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem klientów. Wychodzimy z założenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, dlatego nasz zespół bardzo dobrze się w nim orientuje, dzięki czemu zawsze służymy swoją pomocą.

 • 10 lat na rynku
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Profesjonalizm i rozwój
 • Współpraca na najwyższym  poziomie

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
więcej
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Założyciel SK admin
sylwester.krawczyk@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Anita Kałużna

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista bezpieczeństwa informacji
anita.kaluzna@skadmin.pl
więcej

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SK admin, tj. Panią Anitą Kałużną możliwy jest pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
5) Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub cofnięcia zgody, natomiast w przypadku zawarcia i realizacji umowy – przez 3 lata od zakończenia jej obowiązywania.
6) Posiada Pani/Pan następujące prawa
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody; prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu zawarica i realizacji umowy; prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Inspektor Ochrony Danych
Anita Kałużna
mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl